Bronx Miracle Gospel Tabernacle Word Of Faith Ministries

Rev. Dr. Rabbi Keith Elijah Thompson, Chief Apostle, Pastor